Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kayit Evraklari

Giriş
 

 

BİTLİS POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

PLANLANAN ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR!


Geçici kayıtlarını yaptırdıkları andan itibaren adaylar okulumuzda yatılı olarak kalacaklardır.


 KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

​TÜM BELGELERİN ASILLARI GETİRİLECEKTİR

1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının  aslı (2 adet fotokopisi) veya Geçici mezuniyet belgesinin aslı (2 adet fotokopisi veya onaylı örneği ); diplomasını kaybedenler için okuldan aldıkları mezun olduğuna dair öğrenim durum belgesi ve 2 adet fotokopisi 

NOT : Öğrenim durum belgesi Okuldan alınacaktır. E-devletten alınmayacaktır.

 

2- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan terhis belgesi (2 adet), 1111 sayılı askerlik kanununun 10. maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise askerlik durum (2 adet),  belgesinin (tecil, terhis, hizmet durumu, muaf)  asılları getirilecektir. Askerlikten muaf, Bedelli askerlik yapmış ise veya askerliğe elverişli olmayanların durum gösterir belgesi (2 adet)  Askerlik sırasında ya da sivil hayatta geçirilen ameliyata ilişkin raporların, askerliğe elverişli olmadığına dair; aldıysa hava değişimine dair tüm raporların getirilmesi gerekmektedir.

NOT: E-Devletten değil askerlik şubesinden alınacak


3- İkametgâh belgesi 2 Adet (Resmi Kurumdan ıslak imzalı ve mühürlü)  


4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Onaylı (2 adet ) (Açıklamalı ve Tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmı: adres bilgileri, isim değişikliği yaş tahsisi vs. olacak şekilde.)(Not: bazı nüfüs müdürlükleri anne ve babasına veriyor bu belgeyi o yuzden anne ve babasını götürerek alabilir.)


5- Nüfus cüzdanın onaylı örneği 3 adet (nüfus müdürlükleri yada muhtarlıklardan alabilirsiniz ikisinden de alamıyorsanız Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi)

NOT: Müracaattan sonra Nüfus Kağıdını yenileyenler, yeni nüfus kağıdının fotokopisini getireceklerdir.

 

6- Adliyeden temin edilen ıslak imzalı ve mühürlü 2 adet adli sicil belgesi  (e-devletten çıkarılan adli sicil belgesi getirmeyin)

NOT :Herhangi bir sebepten dolayı mahkemesi devam eden yada mahkemesi sonuçlanan (kesinleşme şerhi ile beraber ) öğrenci adayları gelirken yanlarında mahkeme ile ilgili tüm evrakları getireceklerdir.


7- Kpss sonuç belgesi 1 adet


8- Lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, (teknik lise, öğretmen lisesi) diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belge getireceklerdir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)


9- Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı


10- Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti)


11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)


12- Son altı ay içinde çekilmiş 8 (SEKİZ) adet Vesikalık  fotoğraf (gömlekli kıravatlı olacaktır. Sakal ve bıyık olmayacaktır. Biyometrik olmayacak)


13- Evli ise;

      *Evlilik cüzdanının ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi, aslıda yanında

       *Eşine ait ikametgâh belgesi (2 Adet) ,

       *Eşine ait nüfus cüzdanı fotokopisi (2 Adet),

       *Eşine ait fotoğraf (2 Adet)

       *Eşine ait adliyeden temin edilen adli sicil belgesi (2 adet)

       *Eşi 657 sayılı kanuna tabii ve 4B statüsünde olanlar için Eş görev belgesi (2 adet)

   *Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Onaylı (1 adet ) (EŞİNİZİN ANNE VE BABASI VE KARDEŞLERİ İÇİN Açıklamalı ve Tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmı: adres bilgileri, isim değişikliği yaş tahsisi vs. olacak şekilde.)(Not: bazı nüfüs müdürlükleri anne ve babasına veriyor bu belgeyi o yuzden anne ve babasını götürerek alabilir.)​


14-  Adaylar  E-Devlet şifresi aktif olmalı Aktif değilse PTT şubelerinden E-Devlet şifresi alarak E-Devlet Sistemini aktif hale getirmeleri.


(Not : Sağlık kurulu raporu okula geldiğinizde Okul tarafından aldırılacaktır. bireysel alınmayacaktır.)

 

NOT: Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilir. Ancak eğitim ve öğretimin başlama tarihinde (5 Aralık 2016) bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

*******Öğrenci adaylarımızın internet sayfamızı sık sık takip etmeleri gerekmektedir.*******


NOT:Askerlik hizmetini ifa ederken Bitlis POMEM Müdürlüğüne planlaması yapılan öğrenci adaylarının, 1111 sayılı askerlik kanununun Ek 7. maddesi
 "Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir." hükmü doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.
 

​​​​
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS